top of page

Het Humanities vaardighedenprofiel

De zes clusters van vaardigheden van Humanities afgestudeerden

Knowledge (1).png

Kennis en informatie vaardigheden 

Studenten Humane wetenschappen behandelen en beheren informatie en kennis op deskundige wijze

Project (2).png

Vaardigheden over project management

Dankzij uitstekende organisatorische vaardigheden kunnen studenten Humane wetenschappen hun projecten tijdig en met succes afronden. 

Communication (1).png

Communicatievaardigheden

Uitstekende communicatievaardigheden stellen studenten Humane wetenschappen in staat samen te werken en leiding te geven.  

Creativity (1).png

Creativiteitsvaardigheden

Studenten Humane wetenschappen hebben een artistieke kant en hebben dus aanleg voor het bedenken van nieuwe en innovatieve ideeën. 

Language (1).png

Taalvaardigheden

Studenten Humane wetenschappen zijn bedreven in taal door hun diepgaand inzicht in de werking van talen.

Interculturality (1).png

Interculturaliteitsvaardigheden

Studenten Humane wetenschappen cultiveren ruimdenkendheid en empathie door diepgaande reflectie. 

Kennis en informatie vaardigheden 

Knowledge (1).png

Studenten Humane wetenschappen behandelen en beheren informatie en kennis op deskundige wijze in een vierstappenproces:

 1. de juiste informatie vinden om een probleem op te lossen;

 2. erover nadenken door het abstracte uit het concrete te distilleren;

 3.  synthetiseren, waarbij grote hoeveelheden informatie tot de essentie worden teruggebracht;

 4. bevindingen op de meest geschikte manier formuleren  

 • ik kan theorieën, modellen en interpretaties nauwkeurig toepassen   

 • ik kan conclusies verbinden aan mijn eigen onderzoek   

 • ik ben in staat om een onderbouwde hypothese te formuleren    

 • ik kan onderzoek binnen mijn discipline naar waarde schatten    

 • ik ben nieuwsgierig naar onderzoek  

 • ik heb inzicht in de voor- en nadelen van de methodes die gangbaar zijn binnen mijn discipline   

 • ik kan kwalitatief onderzoek uitvoeren  

 • ik kan resultaten uit onderzoek interpreteren   

 • ik kan een accurate onderzoeksvraag formuleren  

 • ik beschouw mezelf als een onderzoeker binnen mijn discipline  

 • ik kan feiten in hun historische context interpreteren   

 • ik weet hoe ik de informatie kan vinden die ik nodig heb voor mijn onderzoek   

 • ik kan informatie uit verschillende bronnen samenbrengen tot een geheel  

 • Ik kan gemakkelijk betrouwbare bronnen van informatie vinden   

 • ik kan efficiënt de essentie uit informatie destilleren   

 • ik kan in teksten snel de essentie ontdekken    

 • ik kan een feit uit de realiteit op een abstract niveau analyseren  

 • ik kan inspiratie voor mijn eigen onderzoek halen uit wat gebeurt binnen andere types onderzoek   

 • ik kan academische teksten schrijven  

 • ik kan grote hoeveelheden informatie vlot herleiden tot een coherent, beknopt geheel    

 • ik kan vanuit een vogelperspectief kijken naar waar ik mee bezig ben om zo nieuwe inzichten te verkrijgen  

 • ik kan verschillen vinden tussen elementen die ogenschijnlijk sterk op elkaar lijken  

 • ik kan originele vragen bedenken die niet eerder werden gesteld  

 • ik kan een goede synthese maken van informatie   

 • ik kan kwalitatieve data analyseren   

 • ik weet dat mijn eigen rol als interpretator cruciaal is in mijn analyses: mijn begrip van de waarheid staat altijd in relatie tot mezelf    

 • ik kan de zaken zo uitleggen dat mijn publiek weet wat de belangrijkste punten zijn

Communicatievaardigheden

Communication (1).png

Uitstekende communicatievaardigheden stellen studenten Humane wetenschappen in staat samen te werken en leiding te geven.  

 • ik kan een geschikt communicatiekanaal voor mijn boodschap selecteren   

 • ik kan een boodschap aantrekkelijk overbrengen  

 • ik kan communicatieproblemen in de praktijk oplossen  

 • ik kan taken delegeren aan anderen   

 • ik aarzel niet om zelf initiatief te nemen om een project tot een goed einde te brengen  

 • Ik kan aangeven wanneer samenwerking nodig is om een project succesvol af te werken   

 • ik kan een boodschap overtuigend overbrengen  

 • ik heb de juiste communicatievaardigheden om een leiderschapsrol op te nemen   

 • ik beschik over strategieën om optimaal te communiceren in een professionele context  

 • ik beschik over de communicatieve vaardigheden om conflicten op te lossen  

 • ik kan een vergadering voorzitten  

 • ik kan de praktijk van teamwerk beschrijven, duiden en kritisch analyseren  

 • ik geef relevante feedback aan mensen rondom mij met het oog op een goede samenwerking  

 • ik kan goed in team werken omdat ik goed kan communiceren met anderen  

 • ik ben creatief in het vinden van oplossingen voor communicatie-uitdagingen  

Taalvaardigheden

Language (1).png

Studenten Humane wetenschappen zijn bedreven in taal door hun diepgaand inzicht in de werking van talen.

 • ik ben bovengemiddeld taalvaardig in minstens één taal  

 • ik kan op een abstract niveau nadenken over taalstructuren   

 • ik ben alert voor het taalgebruik in het dagelijkse leven    

 • ik beschouw mezelf als een taalexpert  

 • ik heb aandacht voor de manier waarop taal in mijn omgeving varieert, functioneert en verandert    

 • ik heb inzicht in de samenstelling en structuur van minstens één taal    

 • ik heb inzicht in de samenstelling en structuur van meer dan één taal    

 • ik kan accuraat vertalen van een brontaal naar een doeltaal  

 • ik ben taalvaardig in meer dan één taal

Vaardigheden over project management

Project (2).png

Dankzij uitstekende organisatorische vaardigheden kunnen studenten Humane wetenschappen hun projecten tijdig en met succes afronden. 

 • ik kan toewerken naar een deadline zodat ik die ook haal  

 • ik kan efficiënt werken  

 • ik kan mijn eigen tijd en deadlines met een realistische planning beheren  

 • ik kan mijn eigen werk managen wanneer ik aan een project werk dat over een langere periode (bv. enkele maanden) loopt  

 • ik kan prioriteiten stellen binnen een takenlijst  

 • ik kan een taak opdelen in haalbare deeltaken    

 • ik kan mijn eigen doelen stellen  

 • ik kan het overzicht bewaren wanneer ik aan verschillende taken tegelijk werk 

Creativiteitsvaardigheden 

Creativity (1).png

Studenten Humane wetenschappen hebben een artistieke kant en hebben dus aanleg voor het bedenken van nieuwe en innovatieve ideeën. 

 • ik ben kunstzinnig  

 • Ik ben een creatieve denker  

 • ik heb een grote verbeeldingskracht   

 • ik kan out of the box denken om tot nieuwe ideeën te komen  

 • ik kan een project creatief uitwerken

Interculturaliteitsvaardigheden

Interculturality (1).png

Studenten Humane wetenschappen cultiveren ruimdenkendheid en empathie door diepgaande reflectie. 

 • ik kan feiten in hun culturele context interpreteren    

 • ik kan empathisch reflecteren over het leven in andere culturen  

 • ik besef dat er meer is dan zwart en wit: ik kan ook “grijs” denken    

 • ik kan reflecteren over de gelijkenissen en verschillen tussen menselijke gedragingen en uitingen uit verschillende tijden, regio’s of culturen   

 • ik kan genuanceerd reflecteren over maatschappelijke diversiteit    

 • ik sta open voor de denkwijze van anderen

bottom of page